Genel Satış Sözleşmesi

Versiyon: 22v1
Yayınlanma Tarihi: 19/04/2022

Genel Satış Sözleşmesi

(PDF | 106KB)

Orhan Sanayi Kayışları Tic. Ve San. A.Ş. fiyat verirken veya faturada farklı koşullar belirtmediği sürece, Orhan Sanayi Kayışları Tic. Ve San. A.Ş. tarafından “Alıcı”ya sunulacak olan tüm ürün ve hizmetlerin sipariş ve satışında aşağıdaki “Genel Satış Sözleşmesi ve Koşulları” geçerli olacaktır. “Alıcı”nın gerçekleştirdiği herhangi bir siparişte veya başka bir belgede yer alan “Alıcı” tarafından sağlanan her türlü satış madde ve koşul (Siparişin ekonomik koşulları haricinde), “Satıcı”ya ne zaman ulaşırsa ulaşsın, geçerli olmayacaktır. “Alıcı”, bir sipariş gerçekleştirerek bu maddeleri kabul eder ve ürün ve hizmetlerin “Satıcı” tarafından gerçekleştirilen satışı ve sevkiyatı kesinlikle bu maddeler çerçevesindedir. 

1. Kapsam

[1.1.] İşbu sözleşmenin tarafları “Dumlupınar Mahallesi Görükle Sanayi Bölgesi Gümüş Cadde No:5 Nilüfer/ Bursa” adresinde bulunan “Orhan Sanayi Kayışları Tic. Ve San. A.Ş.” ile fiyat verme belgesinde “Müşteri” bölümünde bilgileri yer alan firmadır. [1.2] İşbu sözleşmede “Orhan Sanayi Kayışları Tic. Ve San. A.Ş.”, “Satıcı” ve fiyat verme belgesinde “Müşteri” bölümünde yer alan firma “Alıcı” olarak anılacaktır. [1.3] “”Satıcı”” tarafından pazarlanan ve satışı gerçekleştirilen ürün, yedek parça, servis, eğitim, teknik destek ve teknik analiz/değerlendirme hizmetleri “Ürün” olarak anılacaktır. [1.4] Bu sözleşmenin konusu fiyat verme belgesinde belirtilen “Ürün”lerin “”Satıcı”” tarafından imal, ithal veya temin edilerek “”Alıcı””ya teslim edilmesidir. [1.5] Genel Satış Sözleşmesi (GSS) hükümleri “”Satıcı”” tarafından herhangi bir “”Alıcı””ya gerçekleştirilecek bütün “Ürün” satışlarını kapsar. [1.6] Genel Satış Sözleşmesi (GSS) ile fiyat verme belgesinde belirtilen detayların çakışması durumunda onaylanan fiyat verme belgesi dikkate alınacaktır. [1.7] “”Alıcı”” fiyat verme belgesini herhangi bir iletişim aracıyla yazılı olarak onaylaması durumunda sipariş vermiş ve Genel Satış Sözleşmesi’ndeki hükümleri kabul etmiş sayılır. [1.8] “”Satıcı”” GSS’nin kapsamında ve içeriğinde değişiklik, düzeltme yapma hakkını saklı tutar. [1.9] “”Satıcı”” GSS’de yapacağı değişikliklerin geçerlilik tarihi değişikliği içeren GSS’nin “Satıcı” nın internet sitesinde yayınladığı tarihtir. Değişiklik içeren GSS “Satıcı” tarafından versiyon numarası ile internet sitesinde yayınlanacaktır.

2. Ürünler

[2.1] “Satıcı”” tarafından “Alıcı” ile paylaşılan teknik katalog, ürün broşürü, tanıtım amaçlı katalog, teknik çizim, fiyat listesi, numune, kartela, tanıtım e-postaları sadece ürün hakkında “Alıcı”nın bilgi edinmesi amaçlıdır. Bu bilgilerdeki eksiklik, hata veya tutarsızlıklar ile bu bilgilerden kaynaklanabilecek zarar ve kazalardan “Satıcı” sorumlu tutulamaz. [2.2] “Alıcı” talep etmiş olduğu ürüne ilişkin teknik ve işlevsel bilgileri ile çalışma ortamı bilgilerini “Satıcı”ya vermek ile yükümlüdür. “Alıcı”nın vermek istemediği veya veremediği teknik bilgilerden kaynaklı eksiklik ve hatalardan “Satıcı” sorumlu değildir. [2.3] “Satıcı” satmış olduğu “Ürün”e ilişkin teknik çizimleri, üretim yöntemlerini, malzeme niteliklerini, malzeme isimlerini, sunumları, görselleri “Alıcı” ile paylaşma zorunluluğu yoktur. [2.4] “Satıcı” ürünleri tek tek veya gruplayarak paketleyebilir, etiketleyebilir ve barkodlayabilir. “Alıcı” özel bir paket, etiketleme veya barkodlama istemesi halinde talep etmiş olduğu özel paketleme şartlarına ilişkin bütün detayları “Satıcı”ya vermek ile yükümlüdür. “Satıcı” bu işlemler için ek ücret talep etme hakkını saklı tutar. [2.5] “Satıcı”, teklifin onaylanması ve “Ürün”ün sevki gerçekleşene kadar “Alıcı”dan “Ürün” ile ilişkili ek bilgi talep edebilir. “Alıcı” bu bilgileri vermek ile yükümlüdür. [2.6] “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya teknik inceleme için gönderilen veya çalışma yerinde tespiti yapılan ürünler üzerinden alınacak ölçüler, malzeme bilgileri gibi teknik bilgiler “Alıcı” ile paylaşılmayabilir. Kullanılmış ve/veya yerinde tespit yapılmış ürünler üzerinden alınacak bu bilgilerdeki herhangi bir hatadan, eksiklikten, tutarsızlıktan ve bunlardan kaynaklanabilecek zarar ve kazalardan “Satıcı” sorumlu tutulamaz. [2.7] “Alıcı” talep ettiği ürüne ilişkin marka/model belirtmediği sürece ihtiyaçları karşılayacak şekilde muadil marka/modelde bir ürün teklif edebilir. Marka/model belirtilmeyen ürünlerden kaynaklanacak hata, hasar ve eksiklerden “Satıcı” sorumlu değildir. [2.8] “Satıcı” “Alıcı”nın talep etmiş olduğu marka/modelde ürünü temin edememesi durumunda “Alıcı” ile benzer ve yakın niteliklerdeki ürünün teknik bilgilerini paylaşarak fiyat teklifi verebilir. Teklif edilen benzer ürünün uygunluğunun değerlendirilmesi “Alıcı”nın sorumluluğundadır ve “Satıcı” temin etmiş olduğu benzer üründen kaynaklanacak zarar ve kazalardan sorumlu tutulamaz. [2.9] “Alıcı”’nın numune veya örnek amaçlı “Satıcı”’ya göndermiş veya vermiş olduğu sıfır veya kullanılmış ürünlere “Satıcı” azami dikkat ve özeni gösterecektir. Ancak bu ürünlerin sevki esnasında veya sevki sonrasında kaybolması, bozulması, hasar alması gibi durumlardan “Satıcı” sorumlu değildir. 

3. Siparişler

[3.1] “Satıcı”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bir siparişi kabul veya reddetme hakkına sahiptir. [3.2] “Satıcı” “Alıcı”dan siparişin yazılı bir onayını almadan sipariş için gerekli olabilecek malzeme temini süreçlerine başlamaz. [3.3] “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya ulaştırılan bütün yazılı sipariş onay formu, kaşeli imzalı fiyat verme belgesi, sipariş verdiğini beyan eden yazılı mesajlaşma veya elektronik posta metni sipariş onayı olarak kabul edilir. [3.4] “Alıcı” kendilerine ait bir sipariş formunu paylaşması durumunda bu evrak sipariş onayı olarak kabul edilir. “Alıcı”nın sipariş formundaki bilgileri ile GSS arasındaki çakışmalar olması

durumunda GSS dikkate alınır. [3.5] Yazılı mesajlaşma veya elektronik posta metni ile teklifin onaylanması durumlarda teklif numarası yazılmak şartı ile sipariş onayı kabul edilebilir. [3.6] “Alıcı” siparişi onayladıktan sonra “Satıcı”nın onayı olmaksızın herhangi bir koşuldan kaynaklı olarak siparişi iptal edemez. [3.7] “Satıcı” sipariş onayından sonra en geç 8 iş günü içerisinde sipariş işlemlerini tamamlayarak gerekli imalat, temin, ithalat ve hazırlık süreçlerini başlatacaktır. Peşin ödemeli siparişler için belirtilen bu süre sipariş onayını takiben yapılacak ödemenin tüm vergileri dahil “Satıcı”nın hesabına geçmesi ile başlar. [3.8] “Satıcı” “Alıcı”ya ilişkin uygulanan ödeme şartlarında değişiklik yapması durumunda, bu değişiklik sadece yeni teklif ve siparişler için uygulanır. [3.9] Fiyat verme belgesinde belirtilen teslim süresi teklifin verildiği günkü stok durumu ve küresel koşullar değerlendirilerek bilgi amaçlı “Alıcı” ile paylaşılmaktadır. “Alıcı” siparişi sonrası kesin olmamak şartı ile tahmini teslim süresini “Satıcı”dan talep edebilir. [3.10] “Alıcı” ile “Satıcı” aralarında GSS dışında özel olarak bir anlaşma yapmadıkları takdirde “Alıcı” sipariş teslim süresinde yaşanacak herhangi bir gecikmeden kaynaklanacak maddi, manevi zarardan “Satıcı”yı sorumlu tutamaz. [3.11] Siparişte vadeli ve akreditif ile yapılan satışlarda “Satıcı” “Alıcı”dan cari hesap açılış işlemleri için güncel vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, banka hesap bilgileri, siparişi vermeye yetkili kişiler listesi ve ticaret sicil kaydına ilişkin resmî gazete görselini ister. “Alıcı” bu bilgileri “Satıcı” muhasebe birimine ulaştırmak ile yükümlüdür.

4. Fiyatlar

[4.1] “Satıcı” fiyat verme belgesinde “Ürün”ler için birim fiyatları ile toplam fiyatları döviz cinsi ile belirtir. [4.2] “Satıcı” aynı ürüne ilişkin müşteri hacmine, kullanım miktarına, sadakatine, şehir/bölgesine, kalite beklentilerine, ödeme performansına, ödeme vadesine göre farklı fiyat politikaları izleyebilir. [4.3] “Satıcı” tarafından verilen fiyatlara vergiler, nakliye sigortası, belirtilmediği takdirde nakliye ücretleri, belirtilmediği takdirde nakliye için gerekli araç/ekipman kiraları, özel evrak düzenleme ücretleri (teminat mektubu masrafları, EURO1 belgesi, BTSO onaylı belgeler vb.) ile standart dışı paketleme masrafları dahil değildir. [4.4] “Alıcı”nın sipariş ettiği ürünlerin ithalat süreci esnasında ürünlere uygulanan gümrük, anti-damping vergilerinden ve TSE denetimi kapsamındaki ürünlerdeki değişiklerden ve varlık kontrolü uygulamalarındaki değişikliklerden kaynaklı masraf artışları ürün fiyatına yansıtılır.

5. Ödeme 

[5.1] “Satıcı” sağlayacağı “Ürün”e ilişkin faturalandırmayı en geç aynı mali ay içerisinde gerçekleştirir. [5.2] “Satıcı” faturalandırmayı T.C. Merkez Bankası’nın “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında” çıkardığı ve çıkaracağı güncel tebliğ ve kararlara uymak şartıyla Avrupa Para Birimi veya Amerikan Doları’ndan çevrilmiş güncel kur karşılığı Türk Lirası olarak yapabilir. [5.3] Satıcı, alıcılardan dilediği yöntemle ödeme alma hakkına sahiptir. [5.4] “Alıcı” TL (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (2022-32/66) kapsamında sadece Türk Lirası olarak ödeme kabul edilebilmektedir.) ödemelerinde karşı hesaba geçiş sürelerini gözeterek ödeme yapmak zorundadır. “Satıcı”nın hesabına geçmeyen ödemeler ödenmiş sayılamaz. [5.5] EUR ve USD cinsinden kesilen faturalar için ödemeler “Satıcı”’nın TL hesaplarına yapılması durumunda ödenen TL tutar T.C. Merkez Bankası’nın “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında” çıkardığı ve çıkaracağı güncel tebliğ ve kararlara uymak şartıyla ve T.C. Maliye Bakanlığının uygulamış olduğu ve olabileceği kambiyo vergisi gibi vergi kesintileri yapıldıktan sonra satın alınabilecek toplam EUR veya USD olarak muhasebeleştirilir. [5.6] “Alıcı” fiyat verme belgesinde belirtilen vade ve koşullarda “Ürün”lere ilişkin tutarları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. [5.7] Siparişte peşin ödeme koşulları içerisinde “Alıcı” faturalandırılacak tutar kadar ödeme yapmak zorundadır. “Alıcı”’nın ödeme yapabilmesi için “Satıcı” proforma fatura düzenleyerek “Alıcı”ya iletir. Eksik ödeme gerçekleşmesi durumunda “Satıcı” ödeme tamamlanana kadar siparişi işleme almaz. Ödemenin tamamlanmaması durumunda bir sonraki ayın en geç 5ine kadar “Alıcı”ya ücret iadesi yapılır. Ücret iadesinin yapılması esnasında ödenecek EFT veya transfer ücretleri “Alıcı”ya aittir. [5.8] “Satıcı” tarafından vadesinde tahsil edilemeyen faturalara ilişkin EUR ve USD cinsinden ödeme tarihinde çevrilmek şartıyla TL cinsinden aylık %5 vade farkı uygulama hakkını saklı  tutar. [5.9] “Alıcı” çek ile ödeme yapmak ister ise “Satıcı”’dan onay almadan çek ile ödeme yapamaz. [5.10] Ödeme yapılacak çeki “Satıcı”ya güvenli ve uygun yollar ile ulaştırmak “Alıcı”nın sorumluluğundadır. [5.11] Çeklerin tahsil tarihleri fatura vade tarihini geçmesi durumunda “Satıcı” 5.8. maddede belirtilen vade farkını tahsil etme hakkını saklı tutar. [5.12] “Alıcı”, sipariş etmiş olduğu ürünün bedelini satıcının sahip olduğu online pos sistemi üzerinden göndereceği “ödeme linki” vasıtasıyla kredi kartı ile gerçekleştirebilir. Söz konusu ödeme yöntemlerinden “ödeme linki” vasıtasıyla yapılabilmesi tamamen “Satıcı”nın inisiyatifindedir. [5.13] “Ödeme linki” vasıtasıyla ödeme yapan “Alıcı” söz konusu yöntemi ile sadece kendine ait banka ve kart bilgilerini girmek sureti ile kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. “Alıcı”nın hatalı bilgilerinden ya da “Alıcı”nın sonradan ödemeyi iptal etmesi hallerinde vermiş olduğu sipariş iptal edilir ve teslim edilmez. “Satıcı”nın çalıştığı bankanın ya da finans kuruluşunun “Alıcı”nın hatalı işlemlerinden dolayı “Satıcı”dan herhangi bir hak ve alacak talep etmesinden “Alıcı” bizzat ve peşinen sorumludur. “Satıcı”, kendisine ait olmayan bir banka hesabından ödeme yaptığı iddiasında bulunsa dahi ispat hükümleri uygulanmaksızın ödeme yapılmadığı varsayılır ve temerrüt hükümleri uygulanır. [5.14] “Alıcı” , 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6563 sayılı 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna uyacağını beyan ve taahhüt eder.

6. Sınırlı Garanti

[6.1] “Satıcı” tarafından ürün üzerinde veya fiyat verme belgesinde aksi belirtilmediği sürece ürünlerin “Satıcı”dan “Alıcı”ya sevk edildiği tarihten itibaren altı (6) ay süreyle materyal veya üretim hatalarına sahip olamayacağını garanti eder. [6.2] “Satıcı” “Ürün”lerin geçerli endüstri standartlarına uygun bir ustalıkla üretileceğini garanti eder. [6.3] Bu garanti kapsamında “Alıcı” teslim aldığı ürünlerin depo kabul aşamasında gerekli incelemelerini yapmak ile sorumludur. [6.4] Bu garanti kapsamında “Satıcı”, “Alıcı”nın tespit ettiği hasarlı veya hatalı olduğu kanıtlanmış ürünleri tamamen kendi takdirine bağlı olarak ya hasarsız/hatasızları ile değiştirecek ya da tamir edecektir. [6.5] “Satıcı” “Alıcı”ya sağlamış olduğu “Ürün”ler için herhangi bir çalışma veya ömür garantisi sunmamaktadır. [6.6] Satıcı” tarafından istenmesi ve izin verilmesi durumunda “Alıcı” hasarlı veya hatalı “Ürün”leri peşin ödemeyle iade edebilir. [6.7] “Alıcı” “Ürün”e ilişkin genel üretim standartlarını sadece talep ettiği ürün ile ilgili olan kısımları için teklif aşamasında “Satıcı”’dan talep edebilir. [6.8] “Alıcı” yazılı olarak talep etmediği takdirde siparişi onaylaması ile “Satıcı”nın sağlayacağı genel üretim standartlarını kabul etmiş sayılır. [6.9] “Satıcı” “Alıcı”nın talep ettiği üretim standartlarını sağlayamayacağını belirtmesine rağmen “Alıcı”nın sipariş vermesi durumunda “Alıcı” “Satıcı”nın sağlayacağı genel üretim standartlarını kabul etmiş sayılır. [6.10] “Satıcı” talep edilmesi durumunda “Ürün”lere ilişkin 6.11. maddede belirtilen belgeleri “Alıcı” ile paylaşmak zorundadır. [6.11] “Satıcı” ürünlere ilişkin gıdada kullanıma uygunluk (FDA, EU), patlama (ATEX), antistatiklik ile ilgili sertifikalarda malzeme veya üretici sertifikalarını tedarik zincirinin ticari sır olarak korumak istemesinden dolayı kendi logo ve firması adı altında içeriği değiştirmeden tekrar kullanabilir.   [6.12] “Satıcı” tarafından sağlanan herhangi bir rapor veya sertifika sadece verilen tarih itibariyle geçerlidir ve bu tarihten sonra bir teminat ya da garanti teşkil etmemektedir. 

7. Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar 

[7.1] Yukarıda belirtilen sınırlı garantiler, “Alıcı”nın “Ürün”lerin bedelini tamamen ödememiş olması durumda geçerli değildir ve bunları kapsamaz. [7.2] Hatalı kullanım, kaza, istismar, ihmal, normal kullanım sırasında yırtılma, yanlış kurulum, gerekli bakımların zamanında ve süresinde ehil kişilere yaptırmamak veya yanlış uygulama veya “Alıcı”nın veya bir başka üçüncü şahsın ihmalkarlığı veya hatalı kullanması durumunda sınırlı garanti geçerli değildir. [7.3] Tek garantisi sevkiyat sırasında hasarsız olması olan veya bu koşullar altında açık teminatı “Satıcı”nın basılı tavsiye edilen yüklenme biçimini aşmaması olan ürünlerde sınırlı garanti geçerli değildir. [7.4] Hasarlı ürünlerin kaldırılması ve/veya yerleştirilmesi için yapılan iptal veya emek masraflarında sınırlı garanti geçerli değildir. [7.5] Kusurlu hizmetin üçüncü bir şahıs tarafından tekrar gerçekleştirilmesi durumunda geçerli değildir. [7.6] “Satıcı” tarafından üretilmemiş olan ürünler veya “Satıcı” tarafından gerçekleştirilmemiş olan hizmetlerdeki hasarlarda sınırlı garantiler geçerli değildir. [7.7] “Alıcı”nın materyal veya tasarım taleplerine göre yapılmış ürünlerde sınırlı garantiler geçerli değildir.  [7.8] Belirli bir tarih itibariyle belgelendirilen “Hizmet”lerin bir parçası olarak sağlanan herhangi bir rapor, sertifika, ya da özet tarihinden sonra mal veya ürünlerde oluşan herhangi bir kusurda sınırlı garantiler geçerli değildir. [7.9] Koşullarda belirtilen açık teminatlar dışında “Satıcı ve onun tedarikçileri, “Ürün”ler ile ilgili her türlü mülkiyet, pazarlanabilirlilik, belirli bir amaca uygunluk, kırılmazlık veya performans sırasında meydana gelen ticaret, kullanım veya pazarlama dahil olmak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir açık, zımmi veya yasal garanti sunmaz ve tüm bunları reddeder.  

8. Sevkiyat, Taşıma ve Riskleri

[8.1] “Satıcı” tüm sevkiyatlarını INCOTERMS® 2020 standartlarında belirtilen yurtdışı sevkiyatlarında sadece EXW, CIP, CPT ile yurt içi sevkiyatlarında “Peşin Ödemeli” (kısaca ürünlerin nakliye bedelinin “Satıcı” tarafından karşılandığı durum), “Alıcı Ödemeli” (kısaca ürünlerin nakliye bedelinin “Alıcı” tarafından karşılandığı durum), “Elden Teslim” (kısaca ürünlerin “Alıcı” tarafından “Satıcı” adresinden teslim alındığı durum) veya “Fabrika Teslim” (kısaca ürünlerin “Satıcı” tarafından “Alıcı” adresine ulaştırıldığı durum) gerçekleştirecektir. [8.2] “Satıcı” sevkiyat için kullanacağı nakliye şeklini ve taşıma şirketini fiyat verme belgesinin ilgili bölümünde “Alıcı” ile paylaşır. [8.3] “Alıcı” aksini “Satıcı”dan talep etmediği takdirde fiyat verme evrağında belirtilen taşıma şekli ve şirketi ile ürünlerin sevkini kabul etmiş sayılır. “Alıcı” anlaşmazlık durumdan doğacak maliyeti “Satıcı”dan talep edemez. [8.4] Yurtdışı sevkiyatlarında “Alıcı”nın ülkesinde kullanması gereken evraklar ve evrakların ulaştırılması için “Satıcı” sevkiyatın fiziki ve mali büyüklüğüne göre bir “Paketleme Masrafı” veya “Dokümantasyon Masrafı” belirler. Belirlenen tutarı “Alıcı”ya faturalandırır ve “Alıcı” bu tutarı ödemeyi taahhüt eder. [8.5] “Satıcı” sevkini gerçekleştirdiği ürünleri için sevk esnasında zedelenmemesi için asgari önlemleri alarak paketler. “Alıcı” bu standartlar dışında özel bir paketleme isterse bunu “Satıcı”ya bildirmelidir. [8.6] “Alıcı” gönderi standartları içerisinde sunulanlar hariç talep ettiği tüm fazladan taşımacılık, sigorta, sevkiyat ve özel paketleme masraflarını karşılamayı kabul eder. [8.7] “Satıcı” belirtilen teslimat tarihlerine uymak için ticari açıdan makul olan tüm çabayı gösterecek ve ürünleri kısmi teslimatlarla sevk etme hakkına sahip olacaktır. Kısmi teslimat yapılması durumunda sevk edilen ürünlerin ödeme vadesinin işlemesi için siparişe ilişkin ürünlerin tamamlanması beklenmez. [8.8] “Alıcı” nakliye şirketinden kaynaklanabilecek hasar, kayıp ve zararlardan “Satıcı”yı sorumlu tutamaz. [8.9] “Alıcı” ürünlerin sevki esnasında taşımadaki özensizlikten kaynaklanabilecek yırtılma, kesilme,

ezilme, formda bozulma ve benzeri mekanik hasarlardan; direk güneş ışığına maruz kalmadan kaynaklanabilecek, sararma, renk atma ve benzeri kozmetik/görsel hasarlardan; tuzlu su ile temas ve ıslanmadan kaynaklanabilecek bölgesel paslanma, renk atma, sararma ve benzeri korozyon hasarlarından; tiner vb. çözücü kimyasallar ile temas etmeden kaynaklanabilecek kat atma, ayrılma, şişme ve benzeri kimyasal hasarlardan kaynaklanan riskleri kabul eder. [8.10] “Alıcı”, “Satıcı”yı teslimat tarihinden itibaren üç (3) iş günü içerisinde her türlü kayıp, hasar, kesinti veya diğer uygunsuzluğu yazılı olarak haberdar etmediği takdirde ürünleri kabul etmiş sayılacaktır. [8.11] Bu tür bir bilgilendirme yapılmaması durumunda, “Alıcı” ürün ve hizmetleri geri çevirme hakkına sahip olmayacak ve bu ürünler için fatura bedelini ödemek zorundadır. [8.12] “Alıcı” ürünlerin teslimatını erteleme veya geciktirme hakkına sahip değildir. [8.13] Eğer “Alıcı” ürünlerin teslimatını kabul etmezse, “Satıcı” ürünleri saklama veya saklanmasını organize etme hakkına sahip olacak ve burada bütün risk ve masraflar “Alıcı”ya ait olacaktır. “Alıcı”, teslimata kadar ürünlerin saklama ve sigorta ücretlerini tamamen ödeyecektir.  [8.14] “Alıcı” ürünleri “Satıcı”nın uygun gördüğü taşıma şekli ve şirketinin dışında bir şekilde ve firmadan talep eder ise nakliye esnasında yaşanabilecek bütün riskleri kabul eder. [8.15] Yurt dışına sevk olunması gereken “Alıcı” siparişlerinde fiyat verme evrakında ve/veya proforma faturada belirtilen gönderinin dışında gerçekleşecek hatalı bir gönderi şeklinden kaynaklanabilecek asıl maliyete ek taşımacılık, vergi, sigorta bedellerini “Alıcı” “Satıcı”ya ödemek zorundadır. [8.16] “Satıcı” ürünlerin sevkini “Fabrika Teslim” şekli ile göndermesi durumunda “Alıcı”dan depo kabul çalışma saatlerini alır ve buna göre nakliyeyi organize eder. “Alıcı” teyit ettiği çalışma saatleri içerisinde ürünü kabul etmekle mükelleftir. “Satıcı” ürünlerin “Alıcı” tarafında depoya indirilmesi için gerekli personel, araç ve ekipmanları sağlamakla yükümlü değildir. “Alıcı” gerekli personel, araç ve ekipmanları bulundurmak ve kullanmakla mükelleftir. “Alıcı” tarafından kullanılan veya kiralanan personel, araç ve ekipmanlar ile araçtan indirilen eşyalarda devrilme, ezilme, çarpmadan kaynaklanabilecek bütün hasarlar “Alıcı”ya aittir. [8.17] “Alıcı” ürünlerin acil olarak otobüs veya kurye firmaları vasıtasıyla talep etmesi durumunda bu talebini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bu durumda “Satıcı” ürünleri en uygun otobüs veya kurye firmasına teslim eder. “Satıcı” bu hizmet için otobüs terminaline geliş-gidiş ve gönderilecek yerin mesafesine göre bir ücreti ürünlerin fiyatına dahil ederek faturalandırır. “Alıcı” otobüs firması ile sevki tercih etmesi durumunda ürünler sadece irsaliye ile gönderilir, paket içerisine fatura konulmaz. Otobüs ve kurye firmasından kaynaklanabilecek ürünün kaybolması veya hasar görmesi durumlarında “Alıcı” tüm sorumluluğu kabul eder. [8.18] “Alıcı”’nın “Satıcı”ya ulaştırılmak üzere gönderdiği değerli evrakların (çek, senet, sözleşme örneği, tahsilat makbuzu, fatura, mutabakat mektubu, teminat mektubu vb.) sorumluluğu “Satıcı”ya ait değildir. [8.19] “Satıcı” üretim sıralamasını belirlemekte “Alıcı”ların azami memnun edilmesi için elinden geleni yapacaktır. Ancak fiyat verme evrakında belirtilen teslim sürelerindeki gecikmelerden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

9. Gizli Bilgiler

[9.1] Taraflardan birince paylaşılan, gizliliği açıkça belirtilen veya doğası gereği gizli olan tüm teknik ve/veya iş bilgileri ile katalog, broşür ve internette yayınlanan fotoğraf ve bilgiler dışında bütün görsel ve yazılı bilgi “Alıcı” tarafça gizli tutulacak ve ürünlerin üretim, satış, alış veya kullanımı veya tarafın burada geçen yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi durumları dışında kullanılmayacaktır.  

10. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Kullanılması

[10.1] “Satıcı” sunmuş olduğu hizmetin devamlılığını sağlamak ve iyileştirmek için “Alıcı” gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin çalışanlarının bilgilerini depolayabilir ve işleyebilir. [10.2] “Satıcı” “Alıcı” veya “Alıcı”da çalışanlardan e-posta adresi, cep telefonu, şirket telefonu, isim, soy isim, çalıştığı bölüm departman bilgilerini kayıt altına alır.

11. Fikri Mülkiyet Hakları

[11.1] “Satıcı” ve “Alıcı” arasında, “Satıcı” ürün ve hizmetlerin tüm patent, telif hakkı, devre şablonları, teknik çizimler, ticari sırlar, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyetlerin haklarını ve mülkiyetlerini elinde tutar. [11.2] Ürünlerin veya hizmetlerin satışı, hiçbir “Satıcı”nın ticari markayı veya adı kullanmasına açık veya zımni bir hak tanımaz ve “Alıcı”, “Satıcı” tarafından veya “Satıcı” adına markalanan veya paketlenen ürünlerin yeniden satışıyla ilgili durumlar dışında, ürün ve hizmetlerle ilgili hiç bir “Satıcı” ticari markasını veya ticari adını kullanamayacaktır.

12. Mücbir Sebepler ve Zorunlu Haller

[12.1] Taraflar’ın Sözleşme’yi ve eklerini hazırlarken öngörmedikleri ve ellerinden gelen tüm gayreti göstermelerine karşın önleyemedikleri, işbu Sözleşme’nin konusunun ifasını imkansız hale getiren işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’in ve Ürünler’in yerine getirildiği ve getirileceği ülke, il, ilçe sınırlarındaki uzun süreli terör olayları, sabotaj, deprem, su-sel baskını, yangın, hizmet vermeyi engelleyen boyutta salgın hastalıklar, grev ve lokavt, savaş, ayaklanma, isyan, hükümet kararları ve sair benzer hususlar Sözleşme konusu Hizmetler’in veya Ürünler’in yerine getirilmesini doğrudan etkilediği ölçüde “Mücbir Sebep” halleridir. [12.2] Mücbir Sebep’in varlığından etkilenen Taraf diğer Taraf’a, yukarıda bahsi geçen Mücbir Sebep olduğunu iddia ettiği olayın oluşumundan itibaren 3 Gün içerisinde, (i) Mücbir Sebebi oluşturan durum, bu durumun Sözleşme’ye etkisi ve ortaya çıkış tarihi,

(ii) Mücbir Sebep sonucu, engellenmesi veya gecikmesi muhtemel Sözleşme yükümlülükleri, (iii) bu gibi bir engellemenin ve/veya gecikmenin devam edeceği

tahmin edilen süre ve (iv) bu durumdan kaçınmak için ve/veya etkilerini ortadan kaldırmak için almış olduğu önlemlere ilişkin yazılı bir bildirimde bulunacaktır. [12.3] Taraflar, Mücbir Sebep’in etkilerini ortadan kaldırmak veya hiç olmazsa azaltmak için kendilerinden beklenen azami gayreti gösterecek ve gerekli her türlü tedbiri alacaklardır. Mücbir Sebep oluşturan durumun 1 aydan fazla sürmesi durumunda Taraflar’dan herhangi biri Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda karşı Taraf herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

13. Bildirimler

Taraflar işbu Sözleşme’ye göre yapılacak olan her türlü bildirim, talep, hak iddiası, diğer iletişim ve tebligat için Taraflar’ın işbu sözleşmeden bildirdiği yazılı ticari merkez adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa yazılı olarak tebliğ edilmedikçe bu adreslere yapılacak bildirim ve tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14. Yetki ve Uyuşmazlığın Giderilmesi

[14.1] İşbu Sözleşme kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yorumlanacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. [14.2] İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin kuruluşu ya da yorumlanması, Taraflar’ın ya da onların izin verilmiş olan kanuni ya da diğer her türlü haleflerinin işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülüklerinden doğacak her türlü ihtilaf, anlaşmazlık ve iddialar bakımından Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

15. Dil

Bu maddeler Türkçe yazılmıştır. Bu maddelerin kolaylık veya başka yasal gerekler için başka herhangi bir dile çevrilmesi durumunda, geçerli yasa kapsamında herhangi bir uzlaşmazlık halinde Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

Menü